Helle Brønnum Carlsen

Kogebogsforfatter, foredragsholder, madanmelder m.m.

Biografi

Med min pædagogiske og madfaglige baggrund grundlagde jeg Smagens Dag i 1992 sammen med lærer Irene Eckermann og kokkene Claus Meyer og Jan Friis-Mikkelsen. Siden da har jeg været idéudvikler og ejer af projektet sammen med den øvrige Smagens Dag-gruppe. Jeg har akademiseret smageproblematikken ved efterfølende at skrive en ph.d. i mad, smag og æstetik. Dertil kommer omfattende arbejder med madjournalistik, undervisning og didaktik gennem mere end 30 år.

Har været spydspids i udarbejdelsen af kompetencemålene for faget Hjem/Madkundskab på læreruddannelsen 2012/15 og har siddet i skrivegruppen der har udarbejdet Forenklede fællesmål 2014 for det nye fag Madkundskab,

Uddannelse

Ph.d. ved Danmarks Pædagogiske Universitet 2004, Institut for pædagogisk Filosofi: “Æstetiske læreprocesser især med henblik på mad og måltider.”

Mag.art i Litteraturvidenskab fra Københavns Universitet 1994 og lærer med linjefag i matematik, engelsk og hjemkundskab 1982

Erhvervsmæssig erfaring

Undervisning og skole

Lærer og praktiklærer ved N. Zahles Seminarieskole.

Ansat som ph.d. forskningsstipendiat ved Danmarks Pædagogiske Universitet, Institut for pædagogisk filosofi.

Lektor ved N. Zahles Seminarium i faget Hjemkundskab nu del af Professionshøjskolen UCC

Madjournalistik

Siden 1986 skribent for diverse dagblade og magasiner. Opskrifter til forskellige målgrupper og anmeldelse af restauranter (Politiken, Smag og Behag, White Guide)

Har desuden skrevet 15 kogebøger med forskellige temaer, bl.a.

Mine somre i paradis, 2003 (Læsøkogebog)

Læsøs Guld (Hummerkogebogen) 2011

Dåseskjul (sammen med datteren Louise Beck Brønnum) 2014

Mad og undervisning:

Bøger:

Mit Barn Skal i Skole (heraf ca. 1/3 der er udgør maddelen), forældrehåndbog omdelt til alle børn der begynder i skole (udgivet af bla mejeriforeningen og Rådet for større færdselssikkerhed og Skole og Samfund, genoptrykkes jævnligt.

Børn i Køkkenet. – Carlsens kogeskole. Aschehoug.

Bogen til hjemkundskab – bid for bid, Gyldendal. (Et stort undervisningsmateriale baseret på læseplanen 1993/95, skrevet i samarbejde med seminarielektor Annelise Terndrup Pedersen.)

2014: ”Madkundskab”. Helt nyt undervisningsmateriale med fagdidaktiske overvejelser, faglige afsnit, fuldstændige undervisningsforløb og refleksioner over læring inkluderende forenklede fælles mål 2014. Udarbejdet i samarbejde med lektor Annelise Terndrup Pedersen.

Videnskabelige udgivelser:

2016:               ” Maddannelse”, en pædagogisk bog om madens rolle i dannelsesprocesserne. U-press

2013:               “Madlavning og måltider som æstetiske erfaringer” in Benn, Jette (red):

Børn, ernæring og Måltider – tværfaglige perspektiver. Munksgaard.

2011:               ”Mad og Æstetik”, en filosofisk tilgang til valget og forbruget af fødevarer. Hans Reitzel.

2008:               ” Smagens Selekterende Sanselighed- madens æstetiske kommunikation. ”

In Kulturo, (tidsskrift for moderne kultur) No 26. 14. årg. 2008.

2007:               ”Måltidets mageløse Magi”. In Sproget og de ordløse kunstarter. Modersmålsselskabet og C.A Reitzels Forlag. København.

2007:               ”Hvordan etablerer man sundhedsfremmende læring?”. In Nielsen,

Morten Kromann et al (red): Bogen om Børn, mad og bevægelse

CVU Lillebælt

2006:               ” Er mad ikke bare noget der skal spises?” in Bisgaard, Ulrik & Carsten

Friberg (red.): Det æstetiskes aktualitet. København: Multivers

2004:               Æstetiske læreprocesser med hensyn til mad og måltider. DPU.

Ph. d afhandling.

2000:               “Æstetiske læreprocesser især med henblik på faget hjemkundskab” in Hermansen, Mads (red): Læringslandskaber, forskningstidsskrift 4. årg. nr. 5. København: Danmarks Lærerhøjskole

2000:               “Smag og Behag – en didaktisk udfordring” in Dansk Pædagogisk Tidskrift

1/02 februar.

2000:               “Taste as a matter of paedagogical concern” in Bäckstöm et al (red): Sense

and Senses in Aesthetics. Finland: NSU Press.

1999:               Mad fra ord til bord. Kogebøger gennem 400 år. København:

Danmarks Lærerhøjskole.

Eventuelle andre relevante oplysninger

Holder en række foredrag om mad, æstetik, lyst til sundhed, maddannelse, etc.

Bestyrelsesposter mm.:

En årrække i Danske madpublicister, medlem af Det danske gastronomiske akademi, Medlem af bestyrelsen i Københavns Madhus (med delsansvar for skolemadsordningen EAT) og med I tænketanken bag Københavns Madhus.

2014/15: Måltidstænketanken Dan Jørgensen.

Helle er guide på Madrejsen til Piemonte.

 

  • +45 25 67 10 55 
  • hbca@ucc.dk