Forside > Betingelser

Almindelige rejsebetingelser - PUST Rejser

Rejsebetingelserne er beskrevet i det følgebrev, som du får på mail sammen med fakturaen.

Selve rejsedokumenterne (fly eller togbillet) mailes til dig ca. en måned før afrejse og du bedes straks ved modtagelsen kontrollere, at billetten ser ud som forventet med korrekte datoer og at dit navn er stavet som i dit pas.

Pris og betaling

Priserne i programmet dækker fly t/r fra København med mindre andet er angivet.

Alle udflugter og alle entréudgifter for det programsatte er med i prisen. Priserne omfatter overnatning med halvpension pr. person i delt dobbeltværelse. 

Tillæg for eneværelse er nævnt ved de enkelte rejsebeskrivelser. 

Prisen dækker såvel dansk rejseleder samt fagguide. Medmindre andet fremgår af rejseprogrammet.

Prisen dækker ikke afbestillingsforsikring og rejseforsikring. 

Ønsker du relevante rejsedokumenter fremsendt med almindelig post, koster det 200 kr. i forsendelsesomkostninger.

 

Vedr. coronasituationen

Er destinationen på bestillingstidspunktet orange eller rød i Udenrigsministeriets rejsevejledninger som følge af coronapandemien, kan du få alle dine penge tilbage, hvis situationen ikke har ændret sig 7 dage før afrejse. Du vil blive tilbudt at få dine penge tilbage eller at ombooke til en anden senere rejse.
Læs mere om PUST rejsers håndtering af Corona her

 

Tilmeldingsfrist

Tilmelding til rejsen bør så vidt muligt ske inden 8 uger før afrejse. Tilmelding senere end 8 uger før afrejse er også mulig, men kan i visse tilfælde betyde en forhøjet pris. Det afhænger af flybillettens pris og overnatningsmuligheder.

 

Betaling af rejsen

Ved tilmelding betales et depositum på 2.000 kr.

Restbeløbet skal betales 2 måneder før afrejse.

 

Forsikringer

Rejseforsikring

Deltageren er selv ansvarlig for, at det er den rette rejseforsikring og afbestillingsforsikring, der bliver tegnet.

Den offentlige sygesikring dækker i EU, når du har et blåt sundhedskort. Med det blå EU-sundhedskort har du adgang til læge og tandlægehjælp samt behandling på offentlige sygehuse i alle EU-lande. Kortet giver dig ret til samme behandling, som borgene i det pågældende land har ret til, og derfor kan en delvis egenbetaling være tilfældet. Det anbefales at købe en udvidet rejseforsikring, der bl.a. dækker hjemtransport.

 

Afbestilling

Depositum på kr. 2000,- ved bestilling efter fremsendelse af faktura. Restbeløb 2 måneder før afrejse. Depositum tilbagebetales ikke ved afbestilling. Hvis rejsen aflyses pga. for få tilmeldte, gives depositum retur. Rejsen er omfattet af Rejsegarantifondens dækning.

Ved afbestilling senere end 8 uger før afrejse, ved udeblivelse eller ved for sent fremmøde vil rejsens pris være tabt. Dette gælder også, hvis udeblivelse skyldes manglende eller ugyldigt pas.

Hvis der på rejsemålet opstår naturkatastrofer eller begivenheder af krigslignende karakter indenfor et tidsrum af 2 uger før afrejse, refunderes hele rejsens pris. Tilbagebetaling er dog betinget af, at Udenrigsministeriet fraråder rejse til det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling.

NB: dette gælder dog ikke rejserestriktioner, som skyldes coronapandemien. Her refunderes hele rejsens pris; også selvom destinationen var rød/orange på bestillingstidspunktet.

 

Overdragelse af rejse

Under visse omstændigheder kan rejsen overdrages til tredje part (f.eks. familie eller venner) mod et gebyr på 750 kr. Hertil kommer eventuelle omkostninger for navneændring på fly og hoteller med mere.

 

Aflysning

Hvis en rejse må aflyses, tilbagebetales hele det indbetalte beløb.

Rejsen gennemføres med minimum 10 deltagere, hvis ikke andet er nævnt. Hvis rejsen aflyses på grund af for få deltagere, vil det ske senest en måned før afrejse. En rejse kan også aflyses, hvis der i nærheden af rejsemålet opstår oprør, krigshandlinger eller naturkatastrofer.

 

Ændring af pris

PUST Rejser forbeholder sig ret til prisforhøjelse som følge af forhold, bureauet ikke på forhånd har mulighed for at tage højde for, f.eks. forhøjede fly- og biltransportpriser, forhøjede skatter og afgifter, oliepriser, ændrede valutakurser. Prisforhøjelsen vil ikke overstige 10 % af rejsens pris, og den vil blive varslet senest 20 dage før afrejse.

 

Ændring af rejseplan

Det kan forekomme at afrejse- og hjemrejsedatoer må rykkes på grund af ændringer i flyselskabernes tider eller aflyste fly, som bureauet ikke kan holdes ansvarlige for. Der kan på enhver rejse opstå uventede situationer, der nødvendiggør en ændring af rejseplanen. Dette er en beslutning, der tages på stedet af den danske rejseleder. Hvis en del af den planlagte rute må ændres på grund af force majeure eller force majeure lignende situationer, kan PUST Rejser ikke gøres økonomisk ansvarlig herfor.

 

Reklamation

Krav om erstatning, forholdsmæssigt afslag i rejsens pris (kompensation) eller ulempe-godtgørelse som følge af mangler, der er blevet reklameret korrekt over, og som ikke er blevet afhjulpet af PUST Rejser, skal fremsættes inden rimelig tid efter rejsens afslutning. I modsat fald mister du retten til at gøre krav mod bureauet gældende.

 

Pakkerejse-Ankenævnet

Haldor Topsøes Allé 1, st.
Bygning 91
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 45 46 11 00
Hjemmeside: www.pakkerejseankenaevnet.dk