Hanne Bøgesvang

Lærer og cand. pæd. i billedkunst

Biografi

Uddannet lærer og cand. pæd. i billedkunst. Adjunkt/ lektor i billedkunst på Læreruddannelsen i Aalborg 1996 – 2020. Har i 12 år sammen med en kollega været arrangør af Nordjysk Multimediefestival for Skoleelever samt  arbejdet med forskellige udviklings- og forskningsprojekter vedrørende praktisk æstetisk undervisning sammen med andre faggrupper.  Fra juli 2020 har Hanne udelukkende arbejdet med egne billedprojekter. 

Hanne Bøgesvang har især undervist i linjefaget billedkunst og i tværfaglige forløb, hvor æstetiske læring er blevet tillagt betydning. Flere forløb er mundet ud i offentlige udsmykninger og udstillinger. For Hanne er det vigtigt, at lærere uddannes seriøst i de æstetiske formsprog som f.eks. musik og sang, bevægelse, madlavning – og selvfølgelig billeder af alle slags: tegning, foto, installation, skulptur, maleri mm. 

Hanne siger: “At sanse verden og omsætte det sansede til billeder bl.a. skitser og maleri (eller musik og sang) er lærerigt og livgivende. Det er berigende at tage ud til forskellige steder og samle sig om at skitsere udsigter, liv og ting. At blive væk i at fange linjen og farven og på den måde skildre en oplevelse, er godt for sjælen, for livet”.

  • +45 22 72 05 89