Afbestilling af pakkerejse

Der er to måder i pakkerejseloven, hvorefter den rejsende kan vælge ikke at gennemføre pakkerejsen og få refunderet dennes pris.

 • For det første kan den rejsende været berettiget til at afbestille pakkerejsen gebyrfrit, hvis det er forbundet med en særlig risiko at opholde sig på destinationen.
  Det følger af pakkerejselovens (PRL) § 15, stk. 2, at den rejsende kan afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passageren til destinationen.
  Udgangspunktet for at kunne afbestille gebyrfrit er, at der skal foreligge en officiel beslutning eller anbefaling vedrørende eventuelle rejserestriktioner fra en instans, der på et objektivt grundlag kun vurdere, om der er betydelige risici for menneskers sundhed på den pågældende destination. En sådan instans kan f.eks. være en offentlig myndighed som fx UM

  Går turen til områder, der ikke er omfattet af fraråden?
  I det omfang, der ikke frarådes rejser til de områder, som pakkerejsen omfatter, vil udgangspunktet derfor være, at den rejsende ikke kan afbestille gebyrfrit. I stedet gælder rejsearrangørens almindelige afbestillingsregler, og rejsearrangøren er heller ikke forpligtet til at tilbyde den rejsende en rejse til en alternativ destination.

  Går turen til områder, der frarådes rejse til?
  Er hele eller store dele af pakkerejsen derimod omfattet af de områder, hvortil der frarådes rejser, kan den rejsende afbestille gebyrfrit. Det er i den forbindelse værd at notere sig, at retten til gebyrfri afbestilling forudsætter, at de uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder (Coronavirussen) skal være på hele eller dele af rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf.